dilluns, 24 d’octubre de 2016

Dimarts, conferència: Cultura, art i poesia a l’Eivissa contemporània (Nora Albert i Carles Fabregat)


Conferència "Cultura, art i poesia a l’Eivissa contemporània", a càrrec de Nora Albert i Carles Fabregat, dimarts 25 d'octubre a les 20 hores, a la sala Ebusus (Passeig de s'Alamera, 18)

La xerrada de Carles Fabregat proposa realitzar una mirada de conjunt sobre la panoràmica de l’art i la cultura a Eivissa, alhora que traçar un petit recorregut, el qual no pretén ser detallat ni exhaustiu, de la producció cultural eivissenca dels darrers temps. Tot plegat perquè ens ajudi a situar el punt on ens trobem i a plantejar-nos, si s’escau, algun interrogant al respecte.

La xerrada de Nora Albert "ART I POESIA a EIVISSA" vol analitzar i mostrar les trobades artístiques en què art i poesia a Eivissa han esborrat les fronteres que limiten cada disciplina específica, bé sigui amb la fusió o amb la recerca d'altres fórmules, totes elles ben enriquidores.